SidArt

El projecte SidArt té una doble finalitat; d’una banda, informar i sensibilitzar a la població en general sobre el VIH/Sida i les vies de transmissió. I d’altra banda, eliminar o reduir l’estigma i discriminació que pateixen les persones que conviuen amb el VIH/Sida, des d’una vessant artística. Es tracta, per tant de que la societat conegui la vertadera realitat d’aquesta malaltia i que, alhora es promogui la tolerància entre els ciutadans.

Aquest projecte és una eina per treballar la no estigmatització i discriminació implicant al conjunt de la societat, especialment els joves, en un àmbit lúdic i des d’una vessant artística.